Menu
Sepet


KVKK Gizlilik Sözleşmesi

KVKK Gizlilik Sözleşmesi

En son güncellenme tarihi 19 Şubat, 2020

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

RENDECİOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (“perdenette.com”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına özen gösterdiğimizi ve bu alanda yasal prosedüre uygun önlemler alarak gerekli düzenelemeleri yaptığımızı belirtmek isteriz. perdenette.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddede ifade edilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek maksadıysa aşağıda yer alan açıklamaları müşterileri ve web-sitesini ziyaret eden 3. kişilerin dikkatine sunmaktadır.

perdenette.com, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metniyle birlikte yürülükte olan mevzuatta yapılabilecek değişiklikler uyarınca güncelleme yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1) perdenette.com’un Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı

Müşterilerimize ait kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin kanunlarda çeşitli düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelerin başında KVKK ile kişisel verilerin elde edilmesi, içeriği, muhafaza edilmesi ve yok edilmesine ilişkin hususlara değinilmiştir. Bununla birlikte, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da da kişisel verilerin korunmasına ilişkin çeşitli hükümlere yer verilmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunmasına yönelik bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

perdenette.com, kişisel verileri perdenette.comweb sitesinden, sosyal medya hesaplarından, çerezlerden, çağrı merkezinden, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığı ile görsel, işitsel ya da elektronik olarak, şirketimizle ticari ilişki amacıyla iletişime geçen, iş başvurusu gerçekleştiren ve bununla birlikte teklif vermek gibi amaçlardan dolayı, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollar ile kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki ya da sanal bir ortamda, yüz yüze veya mesafeli, sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan, KVKK’da yer verilen kişisel verileri işleme şartlarına uygun şekilde ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde yer verilen hukuki sebepler uyarınca toplamaktadır.

Bunun yanı sıra, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifa edilmesi amacıyla verilerin toplanması, kullanılması ve işlenilmesi gerekmektedir.

2) perdenette.com’un Kişisel Verilerin Toplanmasında Kullandığı Yöntemler

perdenette.comweb sitesinden işlem yapan müşterilerimiz tarafındanpaylaşılan veriler, müşterilerimizin rızaları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca perdenette.comtarafından işlenmektedir.

perdenette.com’aait olan perdenette.comweb sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına veya sabit diskine depolanmak suretiyle cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan, genellikle harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

perdenette.comziyaretçilerine verdiği hizmetin daha iyi olmasını sağlamak maksadıyla ve bunun yanı sıra yasal yükümlülükleruyarınca, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

perdenette.com çerezleri; günlük edinilen dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynaklararacılığla toplanılan bilgileri tercihlerinize ilişkin özet hazırlamak için depolar. perdenette.comsize özel tanıtım/tanıtımlarsunmak, promosyonlar ve pazarlama teklif/teklifleri hazırlamak, web sitesinin içeriğini kullanıcılar için iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek maksadıyla, sitede gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

perdenette.comçevrimiçi ve çevrimdışı şekilde toplanan bilgileri farklı yöntemlerle ya da farklı zamanlarda site üzerinde müşterilerinden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

perdenette.cominternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve bununla birlikte oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri ya da oturum çerezlerini reddettiğiniz takdirde, web sitesini, kullanmaya devam edebilirsiniz ancak web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz ya da  erişiminiz sınırlı olabilir.

 

3) İnternet Sitesinin Çerezleri Kullanma Yöntemi

perdenette.comçerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve bununla birlikte web sitesini uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek amacıyla kullanır. Bu kullanımla birlikteşifrenizi kaydeden ve web sitesi uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan veböylelikle her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi uygulamasına ilişkin daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içeriğinde bulundurur.

perdenette.comweb sitesine bağlandığınız yer, web sitesi uygulama üzerindekiiçeriklerden hangini/hangilerini görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesiuygulamasını nasıl kullandığınızın izlenmesi de dahil olmak üzere web sitesini nasıl kullanıldığını belirlemek için kullanır.

perdenette.comweb sitesindeki yer alan çerezler ilgi alanlarınıza ve müşterilerine daha uygun içeriği/içerikleri ve reklam/reklamları sunmak için reklam/tanıtım maksadıyla kullanılır. Böylelikle, web sitesikullanıldığında müşterilerine daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya/kampanyaları ve ürünü/ürünleri sunar ve daha önceden istenilmediği belirtilen içerik ya da fırsatları tekrar sunmaz. 

4) İnternet Sitesindeki Üçüncü Taraf Çerezlerini Reklam ve Yeniden Hedefleme İçin Kullanımı

perdenette.comweb sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret edildiğinde müşterilerinin dikkatini çekebileceğini düşündüğü reklamları sunabilmek amacıyla “reklam teknolojisini” devreye sokmak için kullanabilir. Reklam teknolojisi, müşterilerine özel reklam/reklamlar sunabilmek amacıyla web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine yapılan önceki ziyaretlere ilişkin bilgileri kullanır. Bu reklamlarsunulurken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızdaki "yardım" dosyasında gösterilen talimatları izleyerek ya da “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir, bununla beraber hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

 

 

 

5) perdenette.com’unKişisel Verileri Kullanım Amaçları

perdenette.com, mevzuatın izin verdiği hallerde ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kayıt altına alacak, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

perdenette.comtarafından kişisel verileriniz şu amaçlar dahilinde kullanılmaktadır:

Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nda yer verilen ilgili maddeler gereğinceyapılan sözleşmelerdeki koşullar, güncel durumu ve güncellemelerle ilgili müşterilerle iletişime geçmek, gereken bilgilendirmeleri yapabilmek ve üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

Elektronik (internet/mobil vs.) ya da fiziki ortamda hazırlanan ve işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Müşterilerimiz için daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak amacıyla, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

6) perdenette.com’unKişisel Verilerinizi Koruması

perdenette.comile paylaşılmış olan kişisel veriler, perdenette.comgözetimi ve kontrolü altındadır. perdenette.com, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğünün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptıran perdenette.combu kapsamda veri işleme politikalarını her zaman güncellediğini bilginize sunar.

7) perdenette.com’unKişisel Verilerinizi Üçüncü Kişiler ile Paylaşımı 

Müşterilere ait kişisel verilerin üçüncü kişilerlepaylaşılması, müşterilerin izni dahilinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterinin onayı olmaksızın müşteriye ait kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamakta ve paylaşılmamaktadır.

Bunun yanı sıra yasal yükümlülükler gereği ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumlarıyla da kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, firma olarak taahhüt edilen hizmetleri sağlamak amacıyla ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımının gerçekleştiğisırada hak ihlallerini önlemek maksadıyla gereken teknik ve hukuki önlemler firmamız tarafından alınmaktadır. Bunun yanı sıra, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden perdenette.comsorumlu değildir.

Kişisel verilerinizinsunulacağı hizmetleri geliştirmek ve dağıtım kanallarını güçlendirmek için perdenette.com’undoğrudan/dolaylı, ayrıca yurtiçi/yurtdışı iştirakleriyle, faaliyetlerini yürütebilmek maksadıyla işbirliği içinde olduğu kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğu bankalarla ve sözleşmenin ifa edilmesinin gerektirdiği durumlarda ilgili iş ortaklarıyla paylaşılabilmektedir.

8) Müşterilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Hakları

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

9) Kişisel Verilerle İlgili Mevzuat Değişikliklerinden Haberdar Olmak

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar perdenette.com’unyükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu kapsamda ve mevzuatın gerekliliğine uygun ölçüde işleyerek, mevzuatta değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

10) Verinin Güncelliği ve Doğruluğu

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca perdenette.com’unkişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda perdenette.com’unyürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin perdenette.com ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Sorularınız için destek@perdenette.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.